Profesjonell coaching over nett

Online coaching — for en bedre hverdag

Få hjelp til å snu negative tanker

Coach John Urban Ringstad veileder mennesker til en bedre hverdag ved hjelp av pedagogisk innsikt og NLP — læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Oppnå økt livskvalitet ved å reflektere rundt dine utfordringer på en sunn og effektiv måte.

Jeg bistår med online coaching i forbindelse med:

 • Hverdagsmestring

 • Utvikling av nye tankemåter, handlingsmønstre og strategier

 • Hvordan snu negative tanker til positive tanker

 • Forberedelser til møter

 • Vanskelige samtaler

 • Mobbing på arbeidsplassen

Hva er coaching?

Enkelt kan man si at coaching er et verktøy, en måte å stille spørsmål på. Spørsmålstillingen skaper refleksjoner, som igjen kan medføre endringer i ditt liv. Min oppgave som coach er å lede deg gjennom en læringsprosess hvor du utvikler nye tenkemåter, handlingsmønstre og strategier.

Coaching er ikke bare for de som sliter med å mestre hverdagen. Det kan også være en effektiv metode for de som har planer og drømmer de ønsker å realisere.

Coaching fokuserer på:

 • Nåtid og fremtid

 • Hvilke mål og planer har du for fremtiden og hvordan skal du nå målene

 • Læring gjennom handling, egenerfaring og erfaringsoverføring mellom deg og omgivelsene

 • Personlig vekst og utvikling av ferdigheter

 • Å hjelpe deg gjennom spørsmål, alternative løsninger og tilbakemeldinger, til å utvikle ditt talent og realisere dine mål, samt utvikle din selvtillit, slik at du kan leve et godt liv

En coach er noen som:

 • Du kan snakke med om dine problemer

 • Skaper refleksjoner og får deg til å se problemene fra en annen vinkel, som igjen kan medføre løsninger

 • Fokuserer på deg og målene du ønsker å nå

 • Støtter og utfordrer deg

Hva er NLP?

NLP står for nevrolingvistisk programmering — samspillet mellom kropp, språk og hjerne. Det nevrologiske system regulerer hvordan kroppen fungerer. Språket bestemmer hvordan vi samarbeider og kommuniserer med andre mennesker. Programmering bestemmer hvilke modeller og kart vi utvikler for å tolke virkeligheten. NLP-teknikker er ofte brukt i terapi og atferdsendringer.

Priser for online coaching

Kr. 659,40 pr. time

Ved online coaching betaler du kun for den tiden som brukes.

Ta kontakt

Er du på utkikk etter en erfaren online coach?

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende prat.